Подписан е нов колективен трудов договор между ръководството на Община Ловеч и синдикатите

Нов колективен трудов договор бе подписан на 13 октомври 2022 година в Ловеч между ръководството на общината, представлявано от кмета Корнелия Маринова, от  една страна,  и синдикалните организации на КНСБ в Общинската администрация, представлявана от Христо Тотев – председател на СО на КНСБ, и синдикална секция на КТ „Подкрепа” в общинската администрация, представлявана от  Иваничка  Енчева – председател на СС на КТ „Подкрепа”.


Колективният трудов договор  урежда трудовите, служебните и осигурителните отношения в Общинската администрация, бюджетните дейности, кметствата и населените места в Община  Ловеч, които не са уредени с повелителни разпоредби на законите. Уреждат се и всички въпроси, свързани с тези отношения, като насочат усилията си към съгласуване на интересите си, добронамерено уреждане на възникналите спорове и предотвратяване на конфликти.


Договорът е резултат на съвместна работа  по проекта на двата синдиката, посочиха страните. Кметът Корнелия Маринова подчерта, че обещаното увеличение на заплатите в общината вече е факт.


Договорът бе подписан в шест еднообразни екземпляра, от които два за работодателя, един за СО на КНСБ, един за СС на КТ „ПОДКРЕПА” и два за Инспекцията по труда – Ловеч.


Договорът е гаранция за ползотворната работа в колектива и доказателство за добрите отношения между ръководството на Общината синдикалните организация на КНСБ и КТ „Подкрепа“. На акта на подписването присъства Десислава Иванова – началник отдел „Икономически дейности и бюджет“ в общината.


Община Ловеч, пресцентър


14.10.2022 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com