Петър Цолов предлага общинският съвет да създаде десет постоянни комисии Председателят на общинския съвет Петър Цолов внася предложение за създаване на десет постоянни комисии, съобщават от Община Ловеч.

Те са по бюджет, финанси и европроекти; по устройство на територията, общинска собственост, комунални дейности, екология и транспорт; по икономическа политика и приватизация; по образование, култура и вероизповедания; по здравеопазване; за децата, младежта, спорта и НПО; за развитие на селските райони, земеделие и гори; по социална, демографска и жилищна политика; по жалби и контрол на решенията на общинския съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки; по обществен ред и сигурност. Общинският съвет на заседанието си на 3 декември ще трябва да определи и техния състав. С писмо до съветниците председателят Цолов поиска всеки да посочи в кои комисии желае да участва. В деловодството на общинския съвет са постъпили предложения от групата на ГЕРБ, на Реформаторския блок и от съветника Ангел Заимов. За бюджетната комисия участие са заявили Виктор Стойчев, Павлин Иванов и Нели Читинова, на комисията по устройство на територията – Димитър Димитров, Йовка Тодорова, Александра Енева, Венцислав Петрушев и Ангел Заимов. Желание са посочили за комисията по икономическа политика и приватизация Димитър Димитров, Павлин Иванов, Виктор Стойчев и Иво Райнов, за комисията по образование и култура – Георги Карамишев, Росица Маринова и Иво Райнов, за комисията по здравеопазване – Даниела Димова – Събева, Петко Петков и д-р Георги Митев. Предложения за участие в комисията за децата, младежта и спорта са подали Росица Маринова, Йовка Тодорова и Нели Читинова, за комисията за селските райони – Георги Карамишев, Петко Петков и Венцислав Петрушев, за комисията по жалби и контрол – Данчо Заверджиев, Александра Енева и д-р Георги Митев. По едно предложение е постъпило за комисията по социална, демографска и жилищна политика – Даниела Димова – Събева, и за комисията по обществен ред и сигурност – Данчо Заверджиев. Според проекта на Правилника за работа на общинския съвет един съветник не може да членува в повече от две постоянни комисии.
На заседанието си идния четвъртък съветниците трябва да изберат и председателите на постоянните комисии.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com