Пазете пчелите, започват растителнозащитни и дезинфекционни дейности в Ловешко

Общинска администрация при Община Ловеч уведомява населението и гостите на общината, че започва провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.


Действията са във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,


1. На 14.04.2020 г. на територията на Община Ловеч в:                            


·    с.Баховица – м.“Тасладжа“, м.“Корудере“


·    с.Горан – ул.“Марица“ до №1 и до №8, и ул.“Чучура“ № 1


·    с.Дойренци – западна част на селото до площад „Весела поляна“


·    с.Изворче – местност „Гьоловете“


·    с.Малиново – между ул.“Любен Каравелов“ и ул. „Ал.Стамболийски“ зад Здравната служба


·    с.Стефаново – ул.“Церът“, ул.“Селищен дол“, ул.“Пею Яворов“ и ул.“Шарбанци“


·    с.Дъбрава – ул.“Шести септември“ и ул.“Последна грижа“


·    с.Слатина – ул.“Г.С.Раковски“ №1 и ул.“Св.Климент Охридски“ № 30


·    с.Соколово – успоредно по дерето на ул.“Трифон Кунев“


·    с.Чавдарци – извори в селото


ще се извърши ларвицидна обработка против комари. Третирането ще се извърши с препарат / биоцид – Димилин 2 ГР. Разходна норма: чисти води – 125 гр./ 1 дка, замърсени води – 250гр./1 дка.


АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:N-//(4-хлорфенил)амино/карбонил/ – 2,6 –дифлуорбензамид – 2,0g/100g, CAS № 35367-38-5, ES № 252–529-3;


Разрешение за предоставяне на пазара: 0573-6/24.02.2020 г.


Препаратът е закупен от Пест Контрол Продукти ЕООД.


2. На 16.04.2020 г. на територията на Община Ловеч в:


·    с. Абланица


·    с. Дъбрава


·    с. Казачево


·    с. Лешница


·    с. Малиново


·    с. Прелом


·    с. Скобелево


·    с. Соколово


·    с. Стефаново


·    с. Радювене


·    с. Смочан


·    с. Пресяка


·    с. Гостиня


·    с.Българене


·    с.Изворче


·    с.Сливек


·    с.Хлевене


ще се извърши обработка против кърлежи /дезакаризация / и бълхи. Третирането ще се осъществи с препарат / биоцид – Айкън 10 КС. Разходна норма 20 мл./ 1 дка. Карантинен срок 24 часа.


АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Ламбда цихалотрин – 9,71g / 100 g, CAS № 914565 – 08 – 6, ES № 415 – 130 – 7;


Разрешение за предоставяне на пазара: 1948-2/14.10.2016 г.


Препаратът е закупен от Синджента България ЕООД.За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Мария Вълова, тел.: 0887585908. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работната площадка на фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, намираща се в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ №25.Община Ловеч, пресцентър


13.04.2020 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com