Още един студент с практическо обучение в областната администрация

Още един студент провежда в момента практическото си обучение в областната администрация в Ловеч. Третокурсничката от УНСС Ивалена Стоянова е четвърти ден на стаж, ментор й е главният секретар Ваня Събчева.


Днес тя се срещна с областния управител Виктор Стойчев, който й разказа за работата на областната администрация, поздрави я за избора й на специалност в университета – международни икономически отношения, която е широкоспектърна и дава добри възможности за реализация, и поиска в края на практиката да разговарят отново, за да сподели младото момиче впечатленията си от работата. В момента стажантката се запознава с административното обслужване, с деловодната система и с правомощията на областния управител. Тя изрази изключителната си удовлетвореност, че е имала шанса точно тук да започне своята практика.


Областната администрация е обучаваща организация по проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За включване в практическото обучение кандидатстват действащи студенти от висшите училища, партньори по проекта, включени в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. Проектът е със срок на изпълнение от януари 2020 г. до май 2023 г. Стажът е в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, а изпълняваните задачи са по нарочно изготвена програма. Целта е да се улесни преходът на младите хора от образователната институция към работното място.


До момента във фаза 2 практическо обучение проведоха 14 студенти, тази година стаж започна и Деница Босева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с ментор Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Във фаза 1 в стажа се включиха 15 студенти.


Сред университетите, с които областната администрация си партнира по проекта, са още Стопанската академия в Свищов, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ и СУ „Св. Климент Охридски“.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com