ОУ „Васил Левски“ с най-съвременни информационни технологии в обучението Училището инвестира собствени средства за използване на иновативни методи на преподаване

IMG_1975В ОУ „Васил Левски“ са инсталирани 12 мултимедийни интерактивни дъски в класните стаи на учениците от пети до осми клас. Това дава възможност на всички учители да прилагат на практика най-новите информационни и комуникационни технологии в преподаването. Учителите ще могат да създават и ползват  интерактивно електронно съдържание, което да подпомага образователния процес. ОУ „Васил Левски“ е инвестирало 25 хиляди лева от собствения си бюджет за реализирането на тази идея.
Чрез инсталирането на комбиниран тип мултимедийна дъска, включваща информационен дисплей с висока резолюция и подвижна бяла дъска от класически вид, в училището се поставя началото на различен подход  в начина на преподаване. Познатите ни до момента маркери и бели дъски, са съчетани умело с модерно технологично решение. Всеки един от учителите ще може да използва презентационна техника от ново поколение – информационен дисплей тип digital signage, който  в комбинация с web базирана интерактивна образователна платформа позволява  на учители и ученици да ползват облачните технологии. Това иновативно решение представлява  завършен продукт, който отговаря изцяло на предизвикателството на новото време.
Инсталирането на  комбинирания тип мултимедийни дъски е в изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни  технологии в  образованието и науката на  Република България.
DSC03679ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, започна поетапно внедряване на иновативни практики с цел насърчаване на използването и създаването на цифрово съдържание в началото на учебната 2014-15 г. Проектът стартира с обучение на учители за работа с интерактивна система, чийто софтуер позволява разработка на собствено електронно съдържание, игри и тестове за проверка на знанията на всеки един от учениците. В началото на 2015 година с новата техника бяха оборудвани 14 класни стаи на учениците от първи до четвърти клас и подготвителната група.
„Чрез използването на иновативни методи на преподаване, базирани на ИТ решения, се цели увеличаване на интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение. С монтирането на новите мултимедийни дъски във всички класни стаи се създават условия за използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в цялото училище“, казва Илица Петрова, директор на ОУ „Васил Левски“.
Проектът се реализира с партньорството на фирма КЕЙСИЕМ ЕООД, специализирана в предлагането на ИКТ продукти за образованието.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com