От 1 декември започва прилагането на Наредбата за местните такси и цени на услуги, приета от общинския съвет на 20 ноември т. г. Със заповед на кмета на Ловеч Корнелия Маринова от днес, 1 декември, вече ще се прилага приетата на 20 ноември т. г. от общинския съвет Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, съобщават от пресцентъра на Община Ловеч.

С нея се уреждат редът и начинът за определянето на местните такси и цени на услуги и права и тяхното администриране на територията на община в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Според Наредбата на територията на община Ловеч се събират местни такси за битови отпадъци, за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,  площади и улични платна, за ползване на детски ясли и градини, специализирани инситуции за предоставяне на социални услуги и социални услуги, предоставяни в общността, детска кухня, лагери и общежития, за технически услуги, за административни услуги, за откупуване на гробни места, за притежаване на куче, други местни такси, определи със закон. За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на изброените, се събират приходи по цени, определени от общинския съвет. Не се определят цени и събират приходи за общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.
Копие от заповедта, нарежда кметът, да се връчи на зам.-кметовете на общината, секретаря, директорите на дирекции, началниците на отдели, кметове на кметства и кметски наместници, на звената, извършващи услуги и събиращи приходи по реда на Наредбата, за сведение и изпълнение и на председателя на общинския съвет за сведение.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com