Осемнадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч,  съдържа 22 точки

Проекто-дневният ред на Осемнадесетото заседание на Общински съвет – Ловеч, засега съдържа 22 точки. Сесията се свиква от председателя Петър Цолов на 23 декември /сряда/ 2020 година от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“ при спазване на всички санитарни мерки поради пандемията.Сред предвидените точки са приемане на Програма за развитие на читалищните дейности в Община Ловеч през 2021 г., приключване на ликвидацията на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД, преобразуване чрез промяна на правната форма на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч в еднолично дружество с ограничена отговорност, създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на община Ловеч, като държавно делегирана дейност по реда на Закона за социалните услуги и други.


Ще се разглежда Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч, както и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2021 г.


Важна точка е освобождаване от заплащане на дължими наеми и обезщетения на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти за срока на въведените противоепидемични мерки по заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, точката докладва Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч.Община Ловеч, пресцентър


17.12.2020 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com