Организираха поредната дискусия по метода „Световно кафене” Общински съвет понаркотичните вещества /ОСНВ/ и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества /ПИЦ/ проведоха поредната дискусия по метода „Световно кафене” на тема „Наркотици и опасни комбинации”

Инициативата  се състоя на 22 март в ПГМЕТ- Ловеч. Ученици от професионалната гимназия дискутираха на горепосочената тема с ученици от ГЧЕ„Екзарх Йосиф I“ завършили обучението „Връстници обучават връстници“. Целта на мероприятието е младежите да се запознаят с видовете наркотици, динамиката в развитието на търсенето, употребата и злоупотребата с психоактивни вещества и въздействието им върху човешкия организъм. По време на форума стана ясно, че първите стъпки на „зарибяване“могат да бъдат и неосъзнати от жертвата. Тийнейджърите от ГЧЕ споделиха истински истории по темата.В Плана за изпълнение към Програмата за превенция на употребата на наркотични вещества на ОСНВ е заложено регулярно да се провеждат дискусии по метода „Световно кафене“ на различни теми, където по ротационен принцип ще взематучастие ученици от всички училища.Този метод на дискутиранее един модел – подходящ и интересен за млади хора, който едновременно е ефективен, различен и забавен.„Световно кафене“ е метод за творческо решаване на проблеми, целта на който е да улесни сътрудничеството в разговора и да спомогне за споделяне на  нови идеи и мнения. В този процес се създава атмосфера, наподобяваща кафене, в която участниците обсъждат въпрос или проблем в малки групи около масите на „кафенето”. На равни интервали от време участниците се местят на други маси / с други подтеми/, като на всяка остава по един домакин, който да обобщава информацията от предходния разговор. По този начин разговорите се обогатяват чрез кръстосване на идеи, генерирани в предишни разговори с другите участници. В края на процеса основните идеи се обобщават и се обсъждат по-нататъшни възможности.По време на това “Световно кафене” учениците отГЧЕ “Екзарх ЙосифI“ и ПГМЕТ- Ловечформулираха отговори на въпросите: как влияят наркотиците върху общото здраве на индивида и върху неговата психика; през какви етапи минава човек след започване на употребата на наркотици в емоционален аспект; има ли разлика между физическо и психическо отказване от наркотици; какви са вариантите на изход от зависимостта на наркотиците; може ли да се приеме, че марихуаната вреди на психичното здраве и защо; какво е синтетичен наркотик, какви са начините за предлагане, може ли да се открие с тестовете предлагани в аптеките и т. н.Изказаните мнения бяха обобщени. Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества предлага безплатни консултантски услуги при употреба, злоупотреба и зависимост от алкохол, наркотици и други психоактивни вещества. Гарантирана анонимност./Сградата на Стоматологията, 3 етаж, тел.068/601 367/.
Обърни се към ПИЦ  за компетентна помощ. инж. Нели Патаринска-секретар ОбСНВ Ловеч

svetovno kafene nov 024 svetovno kafene nov 032 svetovno kafene nov 044

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com