Одобрени проектни предложения, участващи в Конкурсна сесия за допълнителна читалищна субсидия за 2019 г. по Раздел II на Общински проектен фонд

 На 11.04.2019 г. се проведе работна среща в изпълнение на Заповед на Кмета на Община Ловеч № З-403/20.03.2019 г. Комисията разгледа постъпилите 32 бр. проектни предложения в указания срок от 27 народни читалища.


       След обсъждане на всички проектни предложения комисията взе следните решения:


          Тъй като проектите са много, а заявеното финансиране надвишава допустимото, приоритетно се одобряват всички проекти за народни носии, тъй като те са задължително условие за доброто представяне на читалищните колективи.


          Финансират се всички проектни предложения за закупуване на компютърна и озвучителна техника, като задължително условие за развитие дейността на читалищата.


          Комисията реши да отпусне по 100 лв. на всички читалища, които са кандидатствали за финансиране на транспортни разходи за участия в събори и фествали.


          Комисията финансира проектните предложения за организирането на фестивалите „Осъм, моя река“ и „Фестивал на баклавата“, поради тяхната устойчивост през годините.


          Комисията направи финансови корекции на някои предложения, поради нецелесъобразност на предложените от тях бюджети.Одобрени са общо 25 проекта:За попълване на библиотечния фонд с нови книги:НЧ „Съзнание – 1929 г.“, с. Смочан – 500 лв.За чествания на годишнини, организиране на събори:НЧ „Светлина – 1919 г.“, с. Абланица – 500 лв.


НЧ “Паисий – 1896 г.“, с. Александрово – 580 лв.


НЧ „Събуждане – 1927 г.“, с. Малиново – 580 лв.


НЧ „Хлевенец – 1919 г.”, с. Хлевене – 500 лв.За закупуване на носии, сценични костюми, реквизит:НЧ „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“, гр. Ловеч – 1 000 лв.


НЧ „Бяла Анаста 2016“, гр. Ловеч – 1 000 лв.


НЧ „Напредък – 1920 г.“, с. Баховица – 1 000 лв.


НЧ „Пробуда – 1927 г.“, с. Дренов – 1 000 лв.


НЧ „Васил Левски – 1924 г.“, с. Къкрина – 1 000 лв.


НЧ „Светлина – 1927 г.“, с. Лисец – 720 лв.


НЧ „Полк. Стоян Едрев – 1895 г.“, с. Радювене – 950 лв.За пътувания за участия в събори и фестивали:  НЧ „Пробуда – 1927 г.”, с. Г. Павликене – 100 лв.


  НЧ „Просвета – 1906 г.“, с. Дойренци – 100 лв.


  НЧ „Пробуда – 1926 г.“, с. Йоглав – 100 лв.


  НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“, с. Пресяка – 100 лв.


  НЧ „Просвета – 1901 г.“, с. Слатина – 100 лв.


  НЧ „ Христо Ботев – 1930 г.“, с. Славяни – 100 лв.


  НЧ „Просвета – 1927 г.“, с. Чавдарци – 100 лв.За закупуване на компютърна конфигурация и развитие на информационна дейност:Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“ – 600 лв.


НЧ „Просвета – 1926 г.“, кв. Гозница – 918, 87 лв.


НЧ „Зора – 1930 г.“, кв. Продимчец – 418, 99 лв.


НЧ „Христо Ботев – 1927 г.“, с. Горан – 994 лв.


НЧ „Напредък-1928 г.“, с. Казачево – 893, 95 лв.Сподели
WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com