Обявена е обществената поръчка за проектиране с цел възстановителни работи по компрометирани речни участъци в селата Торос и Дерманци

Обявена е обществената поръчка за изготвяне на технически проекти с цел спешни и неотложни възстановителни работи, свързани с осигуряване проводимостта на р. Вит в района на луковитските села Торос и Дерманци. В средата на юли т. г. с постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер на 100 800 лв за това. Искане за отпускане на финансовите средства отправи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет областният управител, след като при проверка през пролетта на тази година бяха констатирани сериозно компрометирани участъци по течението на р. Вит в землищата на двете села.


Въпросните участъци са шест – два в Торос – в местностите Валето и Мечина дупка, и четири в Дерманци – в местностите Калето, Атанасовското, Атанасовското-север и Бела ур. За всеки от тях в обществената поръчка се изисква изготвяне на отделен инвестиционен проект във фаза технически проект, който да бъде представен в частите геодезия, хидрология, хидротехническа, конструктивна – при необходимост, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве, план за управление на строителните отпадъци – при необходимост, и количествено-стойностни сметки.


Оферти се подават до 16 септември, документацията за участие може да бъде изтеглена оттук https://app.eop.bg/today/235103.


Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната въз основа на най-ниска цена. Срокът за изпълнение на договора е 15 декември.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com