Обява за работа

Обява за работа предоставена от “Джи Енд Ем 7887” ЕООД:

За наш корпоративен клиент, обявяваме свободна позиция за „Оперативен счетоводител“ с английски език за гр. Ловеч

Задължения и дейности
1. Приемане на стоки и материали. Контрол на получаваните количества.
2. Първична обработка на фактури за покупки. Сканиране и архивиране.
3. Завеждане и изписване на материалите в информационно-счетоводна система.
4. Въвеждане на разходни норми в информационно-счетоводна система.
5. Касови плащания, теглене на пари в брой, водене на касова книга.
6. Калкулиране на цени на нови изделия.
7. Актуализиране на price list при наличие на нови изделия и променени цени.
8. Актуализиране на цените в информационно-счетоводна система.
9. Създаване на фактури за продажби на Български и Английски език със помощта на информационно-счетоводна система.
10. Изпращане на фактурите на контрагентите.
11. Изработване на справка за месечни продажби и месечен паричен поток.
12. Изработване на справки за дължими плащания по покупки.
13. Електронно банкиране.
14. Плащания към контрагенти и плащания на трудови възнаграждения.
15. Следене на вземанията и сроковете за плащания от наши клиенти.
16. Водене на Трудова медицина и книги за начален и периодичен инструктаж. Представляване пред инспекция по труда при проверки.
17. Съставяне на трудови договори и допълнителни споразумения към трудови договори.
18. Съставяне на присъствени форми 76 за явяване на работа.
19. Първична обработка на болнични листи и завеждане в дневник за болнични листи.
20. Съставяне на заповеди за платен и неплатен отпуск на персонала.
21. Документиране и следене на извънреден труд- заповеди за сумирано изчисление на работно време , графици , дневник на извънредния труд.
22. Ежемесечно съставяне на таблица с първична информация за ведомостта за заплати.
23. Контрол и съставяне на пътни листи за фирмени автомобили.
24. Работа с Община Ловеч във връзка с плащане на местни данъци за сгради и МПС.
25. Контакти и работа с Административни органи относно ремонти / строителство на съществуващ сграден фонд.
26. Заявка за доставки на някои видове материали.
Заплата за длъжността:
1. Брутна заплата 1805 лева
2. Ежемесечен брутен бонус 250 лева
3. Ваучери за храна 60 лева
4. Предишен опит – не е задължителен, но се смята за предимство

 

При проявен интерес, изпращайте Автобиография на: office@gm-hragency.com

Тел. за контакт : +359 877 100 481

“Джи Енд Ем 7887” ЕООД притежава Удостоверение номер 2636/22.10.2018г. от Министерство на труда и социалната политика

Агенция за подбор на персонал с изцяло безплатна услуга към кандидатите.

 

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com