Общинският съвет прие Правилника за работата си и избра четирима зам.- председатели

Общинският съвет на третото си заседание вчера прие Правилник за

работата си и избра четирима зам.-председатели. Правилникът за

организацията и дейността на общински съвет – Ловеч, неговите комисии

и взаимодействието с общинската администрация на община Ловеч

урежда основните дейности, функциите, правомощията, задълженията и

организацията на работа на общинския съвет и неговите органи и

взаимодействието му с общинската администрация. Според него по

предложение на общинските съветници от техния състав се избират до

четирима зам.-председатели, което става с явно гласуване.

Така вчера с гласовете на 32-ама общински съветници от общо участвали

във вота 32-ама зам.-председатели станаха Кирил Гумнеров (избран с

листата на местна коалиция „Избор за Ловеч“, член на групата общински

съветници „Възраждане“) и Даниела Димова – Събева (ГЕРБ). С 24 гласа

„за“ от 29 гласували (5-има „въздържали се“) за зам.-председател бе

избран и Теодор Арсов (ДПС). Четвъртият зам.-председател е Валентина

Янкова (БСП), избрана с гласовете на 28 общински съветници от общо

участвали в гласуването 31, трима се въздържаха. Други предложения за

зам.-председатели на общинския съвет не постъпиха.

Зам.-председателите подпомагат председателя при упражняване на

неговите функции, участват в председателския съвет, председателстват

заседанието на общинския съвет, когато се обсъжда дейността на

председателя или има условия за конфликт на интереси. Участват в срещи

и консултации с представители на постоянните комисии и на групите

общински съветници, с представители на политическите партии,

нестопанските организации и граждани съвместно с председателя на

общинския съвет.

Дейността на председателя се подпомага от председателски съвет, който

се състои от зам.-председателите на общинския съвет и председателите на

постоянните комисии и по един представител от всяка политическа партия

или коалиция, непредставена в председателския съвет, записаха още в

правилника си съветниците. Първото заседание на председателския съвет

Петър Цолов свика на 7 декември, четвъртата сесия обяви за 21 декември.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com