Общинският съвет освободи кмета на Малиново от съвета на директорите на „Еко“, избра нов член

Общинският съвет на заседанието си вчера освободи като член на съвета

на директорите на „Еко“ ЕАД – Ловеч, избрания за кмет на с. Малиново

Ибрахим Абдиев и избра на негово място Силвия Маркова, секретар в

кметството в с. Баховица.

Абдиев се освобождава като член на съвета на директорите, считано от 10

ноември, тоест от клетвата му като кмет, освобождава се и от отговорност.

Срокът, за който Маркова е избрана за член на борда, е равен на мандата

на съвета на директорите – 12 август 2017 г. Текущото й месечно

възнаграждение бе определено на две минимални работни заплати.

С решението си общинският съвет възложи на кмета на община Ловеч да

сключи договор с новоизбрания член на съвета на директорите по

Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от

община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските

дружества, а на изпълнителния директор на „Еко“ да впише промените в

Търговския регистър.

Предложението за Силвия Маркова направи в зала Даниела Димова –

Събева. Маркова е учител по професия.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com