Общинският съвет одобри новата структура на общинската администрация Общинският съвет в Ловеч под председателството на Петър Цолов на петото си заседание на 28.01.2016 г. одобри числеността и новата структура на общинската администрация

Тя бе приета и стана факт с 24 гласа “за“, един глас „против“ и шест „въздържал се“, като влиза в действие от 01.13.2016 г. Общата численост на администрацията ще възлиза на 223,5  щата, в това число 88,5 бр. дофинансирани с местни приходи,. Общата администрация е от 63,5 броя, специализирана администрация от 118 броя,  42 броя са  в други звена. Общата администрация вече има  шест дирекции, 14 отдела и три самостоятелни отдела, както и едно звено за вътрешен одит. Ръководните длъжности са 26.
Сред по-видните промени са създаването на изцяло нов отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“ с четирима служители, изважда се отдела „Разходване на средства и контрол“ от дирекция „Проекти, програми и инвестиции“. Общинският съвет възложи на кмета да включи в бюджета на Община Ловеч за 2016 г., считано от 01.03.2016 г., като бюджетна дейност звено „Самоохрана на общински обекти“ с численост на персонала 29 бр. Дейността да бъде включена и финансирана в местна дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и ТР“, функция „ЖС, БКС и ООС“. В срок до 20.02.2016 г. кметът на общината трябва да утвърди правилник за дейността на  БД „Самоохрана на общински обекти“. Според общинския съветник Милко Недялков „новата структура е по-многочислена от старата, освен това е намален капацитетът на дирекция „Проекти, програми и инвестиции“. Пак според Милко Недялков в структурата много „сигурност“, тъй като в отдел „Контрол и сигурност“ са 24 души. За новосъздадения отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“ общинският съветник каза, че това е тенденцията „всичката пара в свирката“. Опонира му общинският съветник Павлин Иванов, който посочи, че международното сътрудничество е и икономическа дейност, а сигурността и контролът са много важни за общината. „Дълбоко не е вярно, че се увеличава числеността на общинската администрация –  тя  от 258 души става 223,5“, отговори кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.  “21 служители се извеждат в други функции, те са охрана на общински обекти, но тъй като броят не достига за график на обектите, залагат се 29 бройки. Това освобождава места в „Контрол и сигурност“ и там могат да се назначават хора с по-различна експертиза“, обясни Корнелия Маринова.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com