Общинският съвет избира свой представител в общото събрание на НСОРБ Общинският съвет на сесията си на 3 декември ще избере свой представител в общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съобщават от пресцентъра на Община Ловеч.

Предложение за това внася председателят Петър Цолов. Според устава на НСОРБ всяка община е представена в неговия висш ръководен орган от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. В писмо от сдружението общинският съвет е уведомен, че в двумесечен срок след провеждане на първото си заседание трябва да определи своя делегат в общото събрание, като препоръката е това да се случи до 21 декември. Основните негови ангажименти са свързани с участие в заседанията на общото събрание, представяне на позицията на общинския съвет по обсъжданите теми и осигуряване на обратна информация за взетите решения.
При вземането на решение за представител на общинския съвет от НСОРБ препоръчват и определяне на негов заместник, предложение за това също прави Петър Цолов.
Кои съветници ще бъдат избрани, ще стане ясно на третото заседание на общинския съвет идния четвъртък.
НСОРБ представлява и защитава интересите на общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com