Общинският съвет даде съгласие община Ловеч да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за продължаване дейността на ОИЦ Общинският съвет даде съгласие на заседанието си вчера община Ловеч да подаде проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центъра“ на оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съобщават от пресцентъра на Община Ловеч

Областният информационен център (ОИЦ) – Ловеч, и мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в България функционират от 2012 г. В програмния период 2007-2013 г. мрежата предоставяше информация за възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани от структурните и кохезионния фанд на ЕС. В периода 2015-2023 г. мрежата ще предоставя информация и ще популяризира европейските структурни и инвестиционни фондове. В изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия и на Споразумението за партньорство процедурата, по която ще се кандидатства, ще надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и програми, като ОИЦ – Ловеч, ще работи за повишаване прозрачността при изпълнението и управлението на програмите. Целта на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на ефективно функциониране на 27-те областни информационни центъра. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за община Ловеч е 315 хил. лв, като не се изисква съфинансиране. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 21 декември т. г.
Съобразявайки се с насоките за кандидатстване, общинският съвет вчера учреди безвъзмездно право на ползване върху северния салон на първия етаж от сградата в Бароковите къщи, където се помещава ОИЦ сега, за срок до 2023 г. и даде съгласие в помещението да се извърши текущ ремонт, както и да се осигури финансов ресурс, необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com