Общинският съвет в Ловеч прие бюджета за 2016 година само с четири гласа „против“ Общинският съвет в Ловеч днес на заседание прие проекто-бюджета за 2016 година с 22 гласа „за“, 4 – „против“ и 5 „въздържал се“

Утвърдената рамка е 31 298 056 лв., в това число държавна отговорност 17 800 747 лв. и общинска отговорност 13 497 309 лв
Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет е 19 744 964 лв. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 16 206 764 лв., трансферите за местни дейности са 2 466 300 лв., в това число общата изравнителна субсидия е 2 267 300 лв.
Средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е 199 000 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи възлиза на 1 071 900 лв.
Собствените приходи са определени на база постигнати резултати, взети са предвид и размерите на такси и данъци през последните три години.
Реализираният преходен остатък през 2015 г. е 1 766 186 лв., в това число от държавни приходи 1 672 455 лв., а от местни приходи 93 731 лв.
През 2016 г. се очакват да постъпят 31 298 056 лв., като от държавата са 17 800 747 лв., а от местни приходи 13 497 309 лв.
Проекто-бюджетът бе представен от заместник-кмета Цветан Георгиев. Общинските съветници поставиха въпроси за състоянието на Транспортния мост, за редица подробности по графи и приложения.
Особено активен и обстоен беше общинският съветник Минчо Казанджиев, на чиито въпроси бе отговорено обстойно. Общинският съветник Данчо Заверджиев предложи камерни представления на Драматичен театър Ловеч да отидат до всяко едно селище в Община Ловеч, тъй като хората там не са виждали изкуство от години. Тъй като в бюджета са предвидени 82 100 лв. трансфер към театъра, това предложение да бъде упоменато в договор, поиска Заверджиев.
Бюджетът е внесен на 11.01 2016 г. и няма как всички цифри да са ясни, уточни кметът Корнелия Маринова. „Това е бюджет на реалните цифри, без предполагаеми външни източници, бюджет без илюзии“, заключи Маринова.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com