Общинските съветници приеха годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч





Общинските съветници приеха годишния финансов отчет за 2021 г. на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, докладван от изпълнителния директор Валентин Пенчев. Това стана с 20 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“ на заседание на 26 май 2022 г.


През 2021 година са реализирани проходи в размер на 1 598 000 лева, което е увеличение от 29.08 на сто в сравнение с предходната година.


Избиран бе и регистриран одитор за финансовата 2022 година на „ЕКО“ ЕАД, гр. Ловеч, това е Ивелин Иванов.


По време на разискванията бе повдигнат въпроса за чистотата на града, както и за безопасността на децата на новите площадки. „Да, ние ще чистим, но трябва и да се пази“, коментира от трибуната кметът Корнелия Маринова.


Общински съветник предложи новопостроената детска зона на пл. „Свобода“ да бъде разделена на няколко части и някои да се преместят другаде. Няма как да бъде променен обектът, тъй като има устойчивост, отговори кметът Корнелия Маринова. Предвижда се обаче да бъдат монтирани обезопасителни пана към ул. „Осъмска“, за да пазят евентуално тичащи деца. Предполага се още, че децата са на площадката с родителите си, каза кметът Корнелия Маринова.


Община Ловеч, пресцентър


26.05.2022 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com