Общинските съветници на Ловеч взеха решение за премахване на опасна сграда, пострадала след пожар

Общинските съветници на Ловеч взеха решение за премахване на опасна сграда на  ул. „Цар Асен Първи“ № 30, която е пострадала следствие на пожар. Гласуването показа 23 гласа „За“, без гласове „Против“ и две гласа „Въздържал се“.


При извършване на огледа е установено цялостно опожаряване на междуетажната дървена конструкция – гредоред, както и голяма част от таванската дървена конструкция. Голяма част от източната половина на покривната конструкция също е обгоряла и с нарушена здравина. Електрическата и водопроводна инсталации са прекъснати. Дограмата по вратите и прозорците на сградата е изгоряла в по-голямата си част, а там, където е запазена, е в лошо състояние – изгнили и изметнати елементи и липсващо остъкление.


В това състояние сградата не отговаря на изискванията на чл. 169, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ за механично съпротивление и устойчивост, хигиена, здраве и околна среда, както и за достъпност и безопасност при експлоатация, не подлежи на ремонт и възстановяване, опасна е за намиращите се в близост до нея.


Съгласно чл. 197 от ЗУТ, собственикът може сам да премахне свой законен строеж. В случая собственик е Община Ловеч и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, поради което е необходимо решението му. Така съветниците решиха да бъдат премахнати сгради – Частна общинска собственост, представляващи двуетажна сграда с функционално предназначение – друг вид сграда за обитаване, и едноетажна сграда с функционално предназначение – друг вид сграда за обитаване, актувани с АКТ № 52020 за частна общинска собственост.


Община Ловеч, пресцентър


29.07 2021 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com