Общинските съветници в Ловеч решиха фирма „Еко“ ЕАД да стане ЕООД

След серия гласувания за общинската фирма „Еко“ в крайна сметка общинските съветници в Ловеч решиха тя да бъде преобразувана чрез промяна на правната форма от ЕАД  в ЕООД. Решението бе прието на заседание на 25.11.2021 г. с 20 гласа „За“,  без гласове „Против“ и осем гласа „Въздържал се“.


Предложението за решение бе внесено от общинския съветник Валентина Янкова Митева с мотив, че досега съветът на директорите на ЕАД не е изпълнявал функциите, за които е създаден. Припомня се, че през 2008 г.  Общинския съвет  е преобразувал „Еко“ ЕООД  в еднолично акционерно дружество, в което Община Ловеч е едноличен собственик на капитала. При досегашното ЕАД  не са налице обаче основните предимства за акционерните дружества – най-висока форма на организация на капиталовите дружества; най-високи възможности за контрол върху дейността от страна на собственика на капитала; възможност за „прозрачност“ на дейността с назначаване на външен одитор и прочие. Общинският съвет избира за управител на „Еко“ ЕООД  Валентин Пенчев, като преди това го освобождава от досегашната му длъжност в акционерното дружество.


Преди това съветниците приеха информация за резултатите от дейността на „Еко“ ЕАД към 30.09.2021 г., докладвани от Валентин Пенчев – изпълнителен директор. Общинската фирма отчита печалба от 111 хил. лв. за периода и положителен паричен поток в размер на 106 хил. лв.


С друго гласуване съветниците прекратиха окончателно конкурсната процедура за възлагане управлението на „Еко“ ЕАД, открита с Решение № 315/25.02.2021 г., доп. с Решение № 342/08.04.2021 г.


При това развитие на нещата точката за откриване на нова конкурсна процедура за възлагане управлението на „ЕКО“ ЕАД  отпадна поради липса на предмет.


Община Ловеч, пресцентър


25.11.2021 г.

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com