Общинските съветници в Ловеч промениха собствеността от публична в частна общинска на емблематичната страда „Люспата“

Общинските съветници в Ловеч на свое заседание на 25 август 2021 г. приеха предложението за промяна на собствеността от публична в частна общинска на емблематичната страда до Покрития мост, известна като „Люспата“. Става дума за сграда публична общинска собственост, представляващи: сгради с идентификатори 43952.515.12.2 и 43952.515.12.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч. Доказано е, че и двата имота са общинска собственост, уточни кметът Корнелия Маринова. Гласуването показа 27 гласа „За“, без гласове „Против“ и „Въздържал се“. Съветниците се обединиха около възгледа, че продажбата на „Люспата“, която в момента е в много лошо състояние, ще възвърне нейната предишна слава.


По-рано в Община Ловеч е постъпило писмо от управителя на фирма „Уейкброс“ ЕООД, в което е посочено, че целта на придобиване на сградата е да се възстанови за експлоатация. За да се изпълнят инвестиционните намерения (вътрешни стълбища, асансьор, рецепция с фоайе), фирмата иска да закупи и съседния обект със застроена площ от 140 кв. м, на приземен етаж, както и на втори етаж – канцеларии, обслужващи коридори и стълбища, санитарни и други помещения.


Община Ловеч, пресцентър


25.08.2021 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com