Общинските съветници в Ловеч приеха бюджета за 2022 година

Общинските съветници в Ловеч приеха бюджета за 2022 г., заедно с капиталовите разходи и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза за местни приходи 2022 – 2024 година. Това стана на заседанието на Общинския съвет на 21 април 2022 г. Гласуването показа 19 гласа „За“, шест гласа „Против“ и шест гласа „Въздържал се“.


Бюджетът бе подробно представен от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Въпроси и мнения по проекта за бюджет направиха много общински съветници.


Бюджетът на Община Ловеч за настоящата година е 56 580 000 лв. Това е с над шест млн. лв. повече от този за 2021 г., който бе 50 550 240 лв.  Проектът на бюджета е балансиран, при осъществен анализ на приходите и разчет на разходите, съобразен с политиките на Община Ловеч, каза Корнелия Маринова.


Капиталовата програма е за 4 517 554 лв. Предвиждат се основен ремонт на улиците “Съйко Съев“ – 559 742 лв., ул.“Граф Игнатиев“ – 413 731 лв. ул.“Димитър Пъшков“ – 26 040 лв., ул.“Янтра“-част от улица кв. „Гозница“ – 317 665 лв. улична мрежа кв. „Младост“ – 1 351 945 лв., ремонт стълбове за улично осветление – 74 135 лв. За обследване за енергийна ефективност на сгради в района на гр. Ловеч: Детска ясла „Мечо Пух“ – 13 800 лв. Сграда на Статистиката за преустройство в три центъра за резидентна грижа на възрастни хора с увреждания – 27 720 лв. Сградата на РСПБЗН – 15 600 лв. Последващо обследване и сертифициране на МЖС от приключили проекти по ОПРР 2014-2020 г. – 46 008 лв. Сградата на Стоматологична поликлиника – 10 400 лв. Общ обем на инвестиционната програма по бюджета – 5 077 966 лв. Разпределението по източници на финансиране е:  Целева субсидия за капиталови разходи – 2 222 700 лв., от нея 560 412 лв. трансформирани средства от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 55 от ЗДРБ. Средства от местния бюджет –  1 333 342 лв. Средства от преходен остатък – 1 521 924 лв.


Община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на  2 329 124 лв. по следните позиции: „ДЕКСИЯ КОМУНАЛКРЕДИТ БАНК“АД – дългосрочен- до 21.12.2027 г. за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на община Ловеч“. Размерът на усвоения дълг – 6 743 475лв. Главница към 01.01.2022 г. – 2 329 124 лв. Община Ловеч има намерение да поеме дългосрочен кредит (60 месеца) от банкова институция в размер на 350 000 лв. за дофинансиране на план-сметката за ТБО, тъй като за бюджетната 2022 г. не е предвидено увеличение на такса битови отпадъци, а прогнозната стойност на приходите от същата е по-малка от стойността на разходите заложени в план-сметката. Дългосрочният кредит е заложен да се усвои през месец октомври 2022 г.


Приходите за делегирани от държавата дейности са 36 064 009 лв.  Увеличението спрямо първоначалния бюджет за 2021 г. с 16,21%.


И тази година за образование са предвидени най-много финансови средства –  21 512 858 лв. Държавното финансиране е 20 793 226 лв., а общинското финансиране – 719 632 лв.  Част от увеличението се дължи и на въведеното безплатно ползване на детски градини и ясли от 1 април тази година, като държавата осигурява по 650 лв. на дете.


Община Ловеч, пресцентър


21.04.2022 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com