Общинските съветници в Ловеч приеха решение за маломерните училищни паралелки

По време на четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Ловеч, провело се на 13 септември 2022 г., бяха приети изключения от минималния брой на учениците, т. нар. маломерни паралелки. Решението е съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Отнася се за паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, ОУ „Панайот Пипков“ и за СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч.


И четирите предложения бяха приети с 30  гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.


Отчетът на бюджета на Община Ловеч за 2021 година бе приет с 18 гласа „За“, осем гласа „Против“ и шест гласа „Въздържал се“.


Предложението за прекратяване на договор със „Сдружение граждански инициативи“ бе оттеглено от вносителя и отпадна от дневния ред.Община Ловеч, пресцентър


13.09.2022 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com