Община Троян санкционира родителите на деца, които не посещават редовно училище

Община Троян търси съдействието и подкрепата на родителите на деца, които не посещават редовно учебните занятия. За учебната 2015/2016 година в администрацията са постъпили писма от три учебни заведения от община Троян, за деца в задължителна училищна възраст (до 16 г.), които имат допуснати голям брой неизвинени отсъствия.
Към момента, експертите от Община Троян са съставили актове за установяване на административно нарушение на родители на деца, които имат над 5 неизвинени отсъствия. Глобите, съгласно действащата нормативна уредба, са в размер от 20 до 100 лв. Действията на експертите са следствие на поредица разговори с училищното ръководство, родителите и педагози. Провеждани са специални срещи с родители, които не полагат достатъчно грижи за присъствието на своите деца в училище. Община Троян търси съдействието на всички родители, за осигуряване на една по-благоприятна среда, в която децата им да посещават занятията и имат равни възможности за получаване на добро образование.
Важно е институциите и родителите да обединят усилията си и да не позволяват децата да изпадат от училище. Работи се в посока както повишаване качеството на образование, чрез подобряване на материалната база в училищата и финансово подпомагане на дейността им, съобразно възможностите на общинския бюджет и механизмите за разпределение на държавно делегираната субсидия, така и за оползотворяване на свободното време на децата със спорт и извънучебни дейности. Станислава Цукева, Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com