Община Троян потърси съдействие за ускоряване на няколко важни проекта Ръководството на Общината потърси съдействие за ускоряване реализацията на няколко обекта, сред които и реиновиране пътя към с. Орешак

В началото на седмицата, по покана на г-жа Михайлова, кмет на Община Троян и г-н Тодоров, Председател на Общински съвет-Троян се проведе среща, която засегна актуални и наболели за развитието на общината теми. На поканата за среща се отзоваха г-н Кирил Цочев, заместник-председател на Народното събрание, народните представители г-н Иван Миховски, г-н Атнон Долапчиев и г-н Джейхан Ибрямов и областният управител на област Ловеч – г-жа Ирина Митева. На разговора присъстваха още общинските ни съветници г-н Владимир Хаджийски, г-н Марин Радевски, г-н Ангел Балев, г-н Захари Велев и г-н Даниел Сираков и заместник-кмета на Община Троян – г-жа Чолакова.
Кметът постави пред присъстващите няколко основни проблема и тревогите, свързани с тях и апелира за търсене на тяхното адекватно решение през настоящата календарна година.
Първият и основен проблем, които бе обсъден е свързан със състоянието на един от най-експлоатираните пътища в общината – пътя към с. Орешак, „Реконструкция на трасе на път III-357 от км 1+884 до км 5+950” (от пресичане с 25-та ЖП линия до началото на ул. „Иван Павлов“ с. Орешак, с дължина 4,066 km). Той последно е реиновиран през 1986 г., а е път, който обезпечава движението на най-активния туристопоток към с. Орешак и Троянски манастир. През изминалата година този участък от републиканската пътна мрежа беше обект на проекта Воден цикъл и към момента е в крайно лошо състояние, като създава сериозни затруднения на движещите се автомобили.
Вторият наболял проблем, за който предстои да се търси решение е реализирането на „Реконструкция на Републикански път ІІІ-402”, с дължина от 25 км на територията на Община Троян. Път ІІІ-402 (или по-известен като пътя, който свързва селата Дълбок дол и Голяма Желязна) на територията на община Троян е изключително амортизиран, поради което своевременната му реконструкция е крайно наложителна. Той обслужва четири населени места и пресича общината от изток на запад, като осъществява връзката с главен път І-4 София – Варна.
На трето място г-жа Михайлова потърси съдействие за темата „реконструкция на входа и изхода на гр. Троян“. Тези два участъка бяха включени в ОП „Региони в растеж“ на 9то място, за цялостно реконструиране, но обектът беше изваден от програмата.
На проведената среща още веднъж бе изказано становището на ръководството на Общината и Общинския съвет по отношение отстояване самостоятелността на общинското ВиК дружество, което предизвика сериозен дебат.
Г-жа Михайлова се обърна към народните представители и областния управител с молба за съдействие ускоряване реализацията на посочените обекти и посредничество. Г-н Кирил Цочев пое ангажимент да организира среща между кмета на Общината, председателя на Общински съвет – Троян, министър Лиляна Павлова и инж. Лазар Лазаров, Агенция „Пътна инфраструктура“. Всички народни представители, взели участие в срещата, се ангажираха да помогнат в търсене на решение на поставените въпроси, в рамките на възможностите си. Станислава Цукева – „Връзки с обществеността“

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com