Община Троян помогна на 60 лица от общината, чрез осигуряване на топъл обяд по проект „Обществена трапезария“ за 2016 г.

обществена-трапезария1Община Троян приключи реализирането на дейностите по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“. Вече четири поредни години Кметът на Община Троян подписва договори с Фонд „Социална закрила“ за реализиране на дейностите по Проект „Обществена трапезария“ на Община Троян, чрез който се осигурява подкрепа и подобряване качеството на живот на най-уязвимите лица и семейства на територията на общината.
Проектът се реализира от 2013 г. досега, в два периода: януари – април и октомври – декември и се финансира от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. Стойността на целия проект от месец юли 2013 г. до месец април 2016 г. е 69 824 лв.
Целевите групи, обхванати по  Проект „Обществена трапезария“ на Община Троян са: лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от определения диференциран минимален доход; деца и лица с увреждания; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица.
Чрез реализирането на проекта бе осигурен топъл обяд за 60 крайно нуждаещи се лица от селата на община Троян през зимните месеци. Станислава Цукева, Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com