Община Троян подаде две проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради

На 30.05.2016 г., чрез системата ИСУН 2020, Община Троян подаде проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – I“ с бюджет 2 091 746,80 лв.
Проектното предложение предвижда подобряване на енергийната ефективност на 10 бр. многофамилни жилищни сгради на територията на град Троян, включващи 73 бр. самостоятелни обекти. Сградите, предмет на проекта са с адреси, както следва: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж. к. „Буковец“, бл.7; ул. „Захари Стоянов“ №10; ж. к. „Буковец“, бл.5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо Крачолов Яворов“ №12.
На 31.05.2016 г., Община Троян подаде второ проектно предложение „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в гр. Троян – II“ с бюджет 2 237 760,00 лв. Проектното предложение предвижда подобряване на енергийната ефективност на 11 бр. многофамилни жилищни сгради на територията на град Троян, включващи 96 бр. самостоятелни обекти. Сградите, предмет на проекта са с адреси, както следва: ул. „Хан Аспарух“ №3 и №5 и ул. „Радецки“ №3Г; ул. „Любен Каравелов“ №69; ул. „Васил Левски“ №384; ул. „Незабравка“ №5; ул. „Охрид“ №5; ул. „Васил Левски“ №258; ул. „Стефан Караджа“ №1; ул. „Христо Ботев“ №45/47; ж. к. „Младост“, бл.6; ж. к. „Младост“, бл.4; ул. „Минко Радковски“ №9.
Общо по двата проекта са обхванати 21 бр. многофамилни жилищни сгради, включващи 169 бр. самостоятелни обекти.
Проектните предложения бяха разработени и подадени по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com