Община Троян започна набирането на документи за проект „Приеми ме 2015“ На 1.12.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане /АСП/ е сключен договор номер BG05M9OP001-2.002-0132-C01 – „Приеми ме 2015“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Община Троян е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта. Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, чиито срок на изпълнение е до 21.12.2015 г.
Община Троян, в качеството си на партньор, има отговорността да реализира проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред АСП.
Община Троян ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа 2015“ в община Троян. Срокът за подаване на документи е до 16.12.2015 г. Целият набор от документи за кандидатстване на посочените позиции е публикуван на страницата на Община Троян – http://troyan.bg/news/news1/1689-obshtina-troyan-zapochna-nabiraneto-na-dokumenti-za-proekt-priemi-me-2015.html. Станислава Цукева – Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com