Община Ловеч стартира предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по проект

Община Ловеч стартира от 1 декември 2019 г. предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Това съобщи на пресконференция директорът на Дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ д-р Димитър Г. Димитров.


Ангажирани с предоставяне на патронажната грижа са 6 медицински специалисти, 23 социални асистенти, 1 диспечер и 1 шофьор, обезпечаващ мобилната работа. Медицинските специалисти са преминали задължителното специфично обучение и имат издадени удостоверения с кредитни точки от БАПЗГ. Социалните асистенти са преминали въвеждащо и надграждащо обучение и също имат издадени удостоверения.


По проекта се предоставят два типа почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги:


      Здравни услуги – помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, помощ при извършване на рехабилитационни и др. услуги, съгласно нуждите на лицата от целевата група, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение;


     Социални услуги – придружаване до различни институции, административни услуги и плащания, пазаруване, помощ в домакинството, задоволяване на потребности от интегрирани услуги.


Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства.


Всяко лице от целевата група по проекта получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. През месец декември 2019 г. услугите са ползвали 155 потребители от гр. Ловеч, с. Пресяка, с. Казачево, с. Лешница, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Радювене, с. Скобелево, с. Горно Павликене, с. Малиново и с. Лисец. За ползваните услуги потребителите не заплащат такса.


Основна цел на проекта е изграждане на мрежа от услуги в домашна среда, която ще окаже положително въздействие върху подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Ловеч.


Припомняме, че през месец септември 2019 г. Община Ловеч стартира Механизъм за лична помощ, съгласно Закона за личната помощ. До 31.12.2019 г. са приети 182 заявления- декларации за включване в механизма и 189 заявления от кандидати за асистенти. Към настоящия момент 182 лица са назначени на длъжността „Личен асистент“ а ползватели на услугата са 171 лица в т.ч деца с увреждания.


Право за включване в Механизма за лична помощ имат:


1.   Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;


2.   Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;


3.  Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.


Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.


В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.Община Ловеч, пресцентър


29.01.2020 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com