Община Ловеч проведе обществено обсъждане за актуализация на ПИРО

На 25.08.2022 г., в залата на Общински съвет – Ловеч се проведе Обществено обсъждане на предложение за включване в Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч (ПИРО) на Общежитие „Младост“ в гр. Ловеч, ж. к. „Здравец“, бл. 210 и с цел осигуряване на средства, при актуализация на бюджета на общината, за архитектурно заснемане, техническо и енергийно обследване на блока. По време на обсъждането, както и преди това в определения срок, не постъпиха нови предложения от граждани и организации.  


В изпълнение на Плана за действие към комуникационната стратегия в хода на реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч за периода 2021-2027 година, приет с Решение № 326 от 08.04.2021 г. на Общински съвет – Ловеч, предстои свикване на Работната група за наблюдение и изпълнение на ПИРО, назначена със Заповед № З-179 от 21.01.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, която трябва да актуализира документа и да го внесе за одобрение от Общински съвет – Ловеч.


Община Ловеч,


Пресцентър

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com