Община Ловеч предлага за обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени Община Ловеч предлага за обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Публичното обсъждането ще се проведе на 26.02.2016 г. /петък/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч. В проекта се предлага цена на комбиниран билет за вход в експозиционните обекти – Музей „Васил Левски“, Къкринско ханче, Етнографски комплекс, музейна сбирка „Васил и Атанас Атанасови“ и Ловешка крепост.
Цена на комбиниран билет за вход в експозиционните обекти – музей „Васил Левски“, Къкринско ханче, Етнографски комплекс, музейна сбирка „Васил и Атанас Атанасови“ и Ловешка крепост“ за граждани – 12,00 лв. ; групови посещения на граждани над 15 лица – 8,00 лв.;ученици, студенти и пенсионери – 8,00 лв.; групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 4,00 лв.; пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 24,00 лв.“
Цена на билет за вход в зоопарка през зимния период от 1-ви ноември до 31 –ви март за граждани – 2,00 лв.; групови посещения на граждани над 15 лица – 1,00 лв.; ученици, студенти и пенсионери – 1,00 лв., групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица –  0,50 лв.;пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна  възраст – 4,00 лв.
Цена на комбиниран билет за„Зоопарк – Ловеч“ и Ловешка крепост за граждани е 5,00 лв.; групови посещения на граждани над 15 лица – 3,00 лв.; ученици, студенти и пенсионери – 3,00 лв.; групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 2,00 лв., пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 8,00 лв.“
Предлагат се същите цени и за комбиниран билет за„Зоопарк – Ловеч“ и Стара градска баня „Дели Хамам“. Комбинираният билет за трите обекта  – „Зоопарк – Ловеч“, Ловешка крепост и Стара градска баня „Дели Хамам“ за граждани да е 7,00 лв.; за групови посещения на граждани над 15 лица – 4,00 лв.; за ученици, студенти и пенсионери – 4,00 лв.; за групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 2,00 лв.; за пакетен билет за семейство с децаот 7 до 18-годишна възраст – 12,00 лв.“
Безплатниса посещенияза децадо 6-годишна възраст; деца, ползващисоциалниуслуги и групови посещения на ученици с учебна цел от Община Ловеч. Безплатно е още за инвалиди, гости на Община Ловеч и почетни и заслужили граждани на Ловеч.
Целта на промените е създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество. Така на туристите, гостите и жителите на гр. Ловеч се предлагат повече възможности за избор на туристически маршрути
Предложенитецени сабазата на подробнафинансовакалкулация.
Целият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч е публикуван на сайта www.lovech.bg и е предоставен в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч.
На същия сайт са публикувани и Приложения №1 и №2, както и поканата за публично обсъждане.
Предложения и становища по Проекта може да се направят на електронен адрес: obshtina@lovech.bg от датата на публикуването.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com