Община Ловеч обявява ученически конкурс, посветен на  Деня на народните будители – 1 ноември

Община Ловеч обявява конкурс, посветен на  Деня на народните будители – 1 ноември. Конкурсът е за написване на есе на тема „Моите будители днес” и е по Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2022 година.   


Целта е да провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция; да насочи вниманието им към днешните будители, които вдъхват сили и импулс на младежите за ползотворни действия в името на по-доброто бъдеще на България. Конкурсът цели възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие.


Срок за представяне на есетата: 17.10.2022 г. Предават се в запечатан плик за Общински конкурс за есе на тема: „Моите будители днес” в Община Ловеч, Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, стая № 302, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.


Право на участие в конкурса имат ученици, обхванати във всички  провеждани занимания по интереси в училищата на територията на Община Ловеч, включени в Програмата за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в ловешките училища през 2022 година.


Изискванията са:


– ясно и точно формулирана теза;
– удачно подбрани аргументи;
– личностна позиция;
– оригиналност и творчески подход към темата;
– езикова и стилистична култура;
– шрифт Times New Roman 12;
– обемът да не е повече от 2 страници формат А4;
– текстът да бъде придружен със следната информация: лично и фамилно име на автора, възраст, училище, телефон за контакт.


Критериите за оценка включват тематична свързаност на есето, логическа структура на изложението, наличие на тези, подкрепени с аргументация, както и езиков речник и умение да бъде използван, правопис и пунктуация.


Класирането ще се извърши в две възрастови групи: от 10 до 14 години и от 15 до 19 години. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители. Класираните есета ще бъдат отличени с грамоти и атрактивни материални награди за всяка възрастова група.  За контакти и допълнителна информация тел.: 068/688292, Албена Дунчева – мл. експерт „Култура“.


 Община Ловеч, пресцентър


19.09.2022 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com