Община Ловеч обявява прием на проектни предложения от местно значение, финансирани от Общински проектен фонд Община Ловеч обявява прием на проектни предложения от местно значение, които могат да бъдат финансирани от бюджета на Община Ловеч по реда на финансиране на НПО, съгласно Правилника за функциониране на Общински проектен фонд

Правилата, редът, условията и необходимите формуляри за кандидатстване са качени на сайта на Община Ловеч: www.lovech.bg . Ръководството на Община Ловеч желае да популяризира и да улесни процедурата по кандидатстване. С тази цел Общината организира информационни дни на 14 март и 21 март 2016 г., в сградата на  Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 3, стая 315.  Всички желаещи да участват с проектни предложения ще имат възможност да зададат своите въпроси по процедурата. Правилникът за функциониране на Общински проектен фонд има за цел да подкрепя и стимулира развитието на проекти от местно значение и мотивирането и активно участие на граждански обединения в управлението и развитието на Община Ловеч. За реализиране на дейностите на одобрените проектни предложения ще бъдат предоставени средства до 3 000 лева (с вкл. ДДС). Общата сума във фонда за НПО е 20 000 лв. Приемат се проектни предложения в областта на подобряване на инфраструктурата в междужилищните и междублоковите пространства, оборудване на зони за отдих, ремонт на детски площадки и спортни съоръжения. Още – изграждане, възстановяване, залесяване и създаване на терени с цветя, дейности за публичност и визуализация на проекта, дейности в областта на спорта, социалната сфера, образованието и екология. Крайният срок за представяне на проектни предложения за настоящата календарна година е до 16:30 часа на 01.04.2016 г.
Общо бюджетът на Общински проектен фонд е 75 500 лв. Разпределението за спортните клубове е 32 000 лв.  (срокът беше до 20.12.2015 г., постъпили са 9 предложения).
В общински фонд Култура има 10 000 лв. – сесията и срокът ще се обявят, след като се събере комисията на общинските съветници. За народните читалища са определени 13 500 лв. (срокът тече до края на  месец март)

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com