Община Ловеч обяви реда за разходки в парк „Стратеш“

Община Ловеч изясни и обяви при какви правила може да се посещава парк „Стратеш“. Това стана на заседание на Общинския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавируса в Община Ловеч, проведено на 27 април сутринта. По-късно кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на пресконференция съобщи за своята заповед. По своята същност тя не се различава от приетото в другите градове у нас. Ето и самия документ:


1.Считано от 27.04.2020 г. допускам посещенията в парк „Стратеш“ при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки:


          От деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 ч. до 18,30 часа;


          Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 часа и след 18,30 часа.


2.При посещенията в парк „Стратеш“ да се спазват стриктно всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.


3.Създавам следната организация по прилагане на Заповед № РД-01- 239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за посещения на парк „Стратеш“:


           


   Посетителите да влизат и излизат от парка само от подхода, находящ се до хотел „Стратеш“;


  Носенето на предпазни маски е задължително;


– При движение в парка посетителите да спазват дистанция от 2,5 м. спрямо други семейства;


– Посетителите да се движат само по алеите;


– Посетителите да избягват докосване на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;


– При разходка на домашни кучета, собствениците да използват повод и задължително да почистват след тях;


– Забранявам употребата на алкохол на територията на парка.


4.Възлагам на директора на Зоопарк – Ловеч да следи за спазването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването от посетителите в Зоопарк- Ловеч.


Възлагам на служителите на отдел „Контрол и сигурност“ да следят за спазването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и настоящата заповед, като дават указания и информация на посетителите. При установяване на нарушения да съставят протоколи за предупреждение и актове за установяване на административни нарушения за нарушаване на въведени противоепидемични мерки, при необходимост със съдействието на органите на МВР.


Заповедта е  на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето.


Община Ловеч, пресцентър


27.04.2020 г.


Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com