Община Ловеч на 28 и 29 април ще се извършва обработка против кърлежи

Община Ловеч уведомява населението и гостите, че на 28 и 29 април 2022 г.,  четвъртък и петък, ще се извършва обработка против  кърлежи (дезакаризация) и бълхи на територията на общината. Третирането ще се извърши с препарат (биоцид) – Бандит 10 ЕВ. Разходна норма 40 мл/1 дка. Карантинен срок 24 часа.


Активно вещество: Циперметрин. Обработките се извършват при предварително окосени терени. При лошо време  изпълнителят Д.Д.Д. – 1 ООД си запазва правото на промени в графика.


Акцията е във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.


Мероприятията ще се проведат на следните площи:


Детски площадки, подлежащи на дезакаризация на 28 април:


Детска площадка – кв. „Дикисана“


Градинка на ул. Харманска  – до църквата „Света Троица“


Детска площадка – бл. „Монтажи”


Зелени площи и детски площадка  до ОББ


Детска площадка – бл.204 – бл. 208 /ж.к. „Здравец”/


Детска площадка – бл.205 – бл. 206 /ж.к. „Здравец”/


Детска площадка – бл.211 /ж.к. „Здравец”/


Детска площадка – бл.207/ж.к. „Здравец”/


Зелени площи в ж.к. „Червен Бряг“


Зелени площи Стара баня „Дели Хамам“


Градинка ул. „Граф Игнатиев”


Градинка срещу РЗИ-Ловеч и бензиностанция „Ромпетрол“.


Детска площадка – алея „ Баш бунар”


Детска площадка и зелени площи кафе „Аполо”


Алея Европа – бл.312 и бл.313


Детска площадка – бл.315 /ж.к. „Младост”/


Детска площадка – бл.307 – бл.310 /ж.к. „Младост”/


Детска площадка – бл.305 /ж.к. „Младост”/


Междублокови терени за спортни игри – бл.318 и бл.321


Междублокови терени за спортни игри – бл.316 и бл.317


Междублокови терени за спортни игри – бл.301 и бл.306


Градинка ул. „Ц. Шишков”


Зоопарк – Ловеч /Парк „Стратеш”/


Централна градска част, подлежаща на дезакаризация (унищожаване на пълзящи и летящи вредители)


Пред Областен съвет


Около МОЛ- Ловеч


Около дом „Преслав”


Алеи покрай реката – 2 бр.


Пред Община Ловеч


Пред НТС


Пред ОДП и детска площадка


Около театъра


Новото кръгово кръстовище  кв. „Вароша“.


Площи, подлежащи на дезакаризация на 28 и 29 април:


Тревните площи в кметства и кметски наместничества на територията на Община Ловеч –  в 34 населени места.


Община Ловеч, пресцентър


26..04.2022 г.


Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com