Община Ловеч дава седемдневен срок да се платят дължими такси за преместваеми обекти

Общинската администрация в Ловеч е констатирала неправомерно разполагане на преместваеми обекти (маси и столове)  пред заведения за консумация на терен общинска държавна собственост, без заплащане на необходимите такси  и без необходимите документи, изискващи се съгласно чл. 56а от Закона за устройство на територията и разпоредбите на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на територията на Община Ловеч.


Уведомяват се всички юридически и физически лица, които не са заплатили необходимите такси, да го направят в 7 (седем) дневен срок от публикуване  на настоящето съобщение на официалната страница на общината www.lovech.bg.


При неспазване на определения срок Община Ловеч ще предприеме действия по премахване по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията.Община Ловеч, пресцентър


26.08.2021 г.Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com