Община Ловеч възстановява частично автобусния превоз за Плевен и още градски и междуселищни линии

Община Ловеч от 18.05.2020 г., понеделник, възстановява частично още автобусни превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването. Важните промени са, че тръгват автобуси по линията Ловеч – Плевен сутрин и вечер, по линията Ловеч – Луковит сутрин, повече автобуси ще пътуват по градска линия №4 (Гозница – ЖП спирка при „Велга“) и се пуска един обиколен автобус през Умаревци, Йоглав, Дойренци, Дренов, Владиня и Горан.


Заповедта на кмета на Община Ловеч  от 15.05 2020 г. е на основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, като отменя действието на Заповед №680/08.05.2020 г.


Ето и пълния текст на заповедта:


Считано от 18.05.2020 г. да се направи частично възстановяване на автобусните превози по общинската, областна и републиканска транспортна схема, при спазване на препоръките на Министъра на здравеопазването както следва :


I. Градски линии


Градските линии №1; №2 и №3 остават от 06:30 ч. до 08:30 ч. сутрин и от 16:30 ч. до 18:30 ч. вечер.


Градска линия №4 сутрин в 07:00 ч.; 07:30 ч.; 08:30 ч.; 11:00 ч.и в 16:00 ч. от Гозница и в 08:00 ч.; 09:00 ч.; 11:30 ч.; 16:30 ч. и 17:45 ч. от ЖПС.


II. Междуградски линии


1.Луковит


– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Луковит в 11:30 ч.


2.Плевен


от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 07:00 ч. и от Плевен в 08:00 ч.


от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.


от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 15:00 ч. и от Плевен в 16:00 ч.


от понеделник до събота тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Плевен в 18:00 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:00 ч. и от Плевен в 10:00 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Плевен в 14:00 ч.


3. София – тръгва от АГ Ловеч в 6.00ч и от АГ София тръгва в 13.00 ч.


– тръгва от АГ Ловеч в 13.00 ч. и от АГ София в 17.00 ч.


4. Троян – от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 08:00 ч. и от Троян в 09:00 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 16:00 ч. и от Троян в 17:00 ч.


събота и неделя не пътува.


5. Тетевен


тръгва от АГ Ловеч в 11.00 ч., и от АГ Тетевен тръгва в 13:00 ч.


събота и неделя не пътува.


Ш. Междуселищни линии


1 .Баховица


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Баховица в 12:35 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Баховица в 17:35 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Баховица в 07:00 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Баховица в 19:00 ч.


Брестово


сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.


петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.


събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.


Българене, Абланица


сряда тръгва от АГ Ловеч в 09:30ч., и от Абланица в 10:00 ч.


сряда тръгва от АГ Ловеч в 14:30ч., и от Абланица в 15:00 ч.


събота и неделя не пътува.


Горан, Владиня и Дренов


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:15ч., и от Дренов тръгва в 06:55 ч


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:45ч., и от Дренов в 18:30 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Дренов в 08:15 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 16:30 ч. и от Дренов в 17:15 ч.


Дойренци


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч., и от Дойренци в


08:00ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00 ч., и от Дойренци в 16:00ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч., и от Дойренци в 18:ООч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 19:00 ч., и от Дойренци в 06:30ч. на следващия ден.


– събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Дойренци в 16:10ч.


                                  6. Къкрина


сряда тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Брестово в 13:10 ч.


петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.


събота тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 07:30 ч. и от Брестово в 08:10 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Брестово в 18:10 ч.


7. Лисец


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30ч. и от Лисец в 07:00 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:05 ч. и от Лисец в 12:35 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:00 ч. и от Лисец в 17:35 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Лисец в 07:00 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:30 ч. и от Лисец в 19:00 ч.


8. Пресяка и Гостиня


понеделник тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и от Гостиня в 07:00 ч.


понеделник тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч и от Гостиня в 18:15 ч.


сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.


сряда тръгва от АГ Ловеч в 12:30 ч. и от Гостиня в 13:10 ч.


сряда тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.


петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Гостиня в 07:00 ч.


петък тръгва от АГ Ловеч в 17:50 ч. и от Гостиня в 18:15 ч.


събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч. и от Гостиня в 08:10 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 11:40 ч. и от Гостиня в 12:10 ч.


9. Радювене


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.


сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 06:45 ч. и от Радювене в 07:00 ч.


сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00 ч. и от Радювене в 12:15 ч.


сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 08:10 ч. и от Радювене в 08:35 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 18:00 ч. и от Радювене в 18:15 ч.


10. Скобелево


тръгва от АГ Ловеч сутрин в 07:00 ч., и вечер в 17:30 ч.


11.Славяни


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и от Славяни в 07:00 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00 ч. и от Славяни в 13:30 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 17:30 ч. и от Славяни в 18:00 ч.


събота тръгва от АГ Ловеч в 08:00ч. и от Славяни в 08:30 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 17:30ч. и от Славяни в 18:00 ч.


12. Слатина


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в     06:30 ч. и от Слатина в 07:00 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в     13:00 ч. и от Слатина в 13:30 ч.


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в     17:30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.


събота тръгва от АГ Ловеч в 08.00 ч. и от Слатина в 08:30 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 17.30 ч. и от Слатина в 18:00 ч.


13. Сливек,  Горно Павликене, Прелом, Малиново, Стефанова


От понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 06 45 ч. и от Малиново тръгва в 07:30 ч


– от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 13:00ч. и от Малиново тръгва в 14:00ч


14. Смочан


понеделник – тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч и 17:50 ч.


сряда тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч., 12:30 ч. и в 17:50 ч.


петък тръгва от АГ Ловеч в 06:30 ч. и в 17:50 ч.


събота тръгва от АГ Ловеч в 07:40 ч.


неделя тръгва от АГ Ловеч в 12:40 ч.


15. Тепава, Деветаки – няма да пътува


16. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Чавдарци, Александрово, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово и Летница


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 07:30ч., и от Летница в 09:00 ч. /автобуса не минава през Дойренци/


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 14:00ч. и от Летница в 15:00 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 09:30 ч., и от Летница в 10:30 ч.


събота и неделя тръгва от АГ Ловеч в 15:15 ч., и от Летница в 16:15 ч.


17. Умаревци, Йоглав, Дойренци, Дренов, Владиня и Горан (нов обиколен автобус)


от понеделник до петък тръгва от АГ Ловеч в 12:00ч. и от Горан в 13:00 ч.


18. Хлевене


сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 07:00ч.и от Хлевене в 07:15 ч.


сряда и петък тръгва от АГ Ловеч в 13:30ч.и от Хлевене в 13:45 ч.


Община Ловеч, пресцентър


15.05.2020 г.
Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com