Община Ловеч: Водата е ограничен ресурс, да се отнасяме отговорно!

Предвид ограничения воден ресурс Община Ловеч напомня, че всеки гражданин е длъжен да се отнася отговорно и пести този най-нужен елемент за нас, хората.


Припомняме кои дейности са забранени да се извършват с питейна вода, според Наредба № 1, която е за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община.


Текстът на нейния чл. 5 забранява:


1. Ползването на питейна вода за измиване на града и селата; на улиците, площадите, дворовете на производствените предприятия и обществените организации, алеите, превозните средства и друга техника и поливането на градините, парковете, зелените площи и участъците в личните дворове и дворове за селскостопанско производство в селата и вилните места. За тази цел да се ползват собствени водоизточници.


При нарушение от физически лица се налага глоба от 100 до 1000 лева, а при нарушение от юридически лица се налага санкция от 500 до 10 000 лева.


(Наредбата е приета с решение № 83/24.04.2008 г., в сила от 01.06.2008 година; изм. и доп. с решение № 171/30.10.2008 г., в сила от 17.11.2008 година;  изм. и доп. с решение № 238/26.02.2009 г., в сила от 18.03.2009 година; изм., решение № 268/26.03.2009 г., в сила от 30.03.2009 година; изм. и доп. с решение № 534/24.06.2010 г., публ. на 15.07.2010 г., в сила от 15.07.2010 г.; изм., решение № 767/30.06.2011 г., публ. на 14.07.2011 г., в сила от 24.07.2011 г.; изм., решение № 690/26.06.2014 г., в сила от 01.06.2014 г.; изм., решение № 728/24.07.2014 г., публ. на 14.08.2014 г., в сила от 14.08.2014 г; изм. с решение № 101/31.03.2016 г., публ. 18.04.2016 г.; в сила от 18.04.2016 г.; изм. с решение №  158/30.07.2020 г., публ. на 17.08.2020 г., в сила от 17.08.2020 г.; изм. с решение № 358/29.04.2021 г., публ. на 17.05.2021 г., в сила от 17.05.2021 г.)


Община Ловеч, пресцентър


25.07.2022 г.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com