Община и Полиция заедно в акция „Пътна безопасност“ Главен инспектор Марин Ичев, началник на РУ „Полиция“ гр. Троян и кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова започват съвместна кампания за отговорно поведение на участниците в движението - „Пътна безопасност“, съобщават от пресцентъра на Община Троян.

Крайната цел на институциите е въвеждане на повече ред в общината и опазване здравето и живота на децата и всички граждани. Инициативата на ръководителите на двете институции е продиктувана от зачестилите случаи на неспазване Закона за движение по пътищата и Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Троян.
Неслучайно Полиция и Община обединяват силите си и започват акция „Пътна безопасност“ сега. В ход е актуализирането на Генералния план за организация на движението (ГПОД). В продължение на три месеца граждани от Троян и общината даваха своите предложения и препоръки, под формата на анкетни карти, към общинската администрация. Основен акцент в обобщените анкети е искането на гражданите за поставяне на светофарна уредба на считаните за най-проблематични кръстовища на улиците: „Христо Ботев“ и „Радецки“; по-добра организация на движението при моста на „Елма“; поставяне на светофар или изграждане на кръстовище за кръгово движение при „Вила Ванна“. Като проблем са посочени и високите скорости, с които преминават автомобилите в жилищни райони, край детски площадки и училища – казуси, които предстои да бъдат разрешени с въвеждането на актуализирания ГПОД. Към този момент е съставен предварителен план за актуализация на ГПОД. Предстои обществено обсъждане на нанесените предложения, касаещи плана за организация на движението.
РУ „Полиция“ гр. Троян и Община Троян активизират работата си по противодействие и превенция по линия пътната безопасност на територията на Общината. Общата цел не е санкционирането на нарушителите, а въвеждане на повече ред и опазване живота и здравето на всички участници в движението. Институциите работят за промяна на наложената практика за паркиране на автомобили на тротоарните платна, което затруднява преминаването на пешеходци и в някои случаи ги поставя в риск.
Кампанията ще се проведе на три основни етапа – информационен, предупредителен и последен етап, при неспазване на закона и наредбите, наказателен.
Всички участници в движението може да се включат активно в установяването на нарушители, като подават сигнали чрез специално изградените форми на интернет страниците на двете институции (http://troyan.bg/kampaniya-patna-bezopasnost.html и http://www.troyan-police.com/). На посочените места, граждани ще могат да подават сигнали и да изпращат своите снимки. Важно е да се знае, че анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Всеки активен гражданин, решил да се включи в акцията, ще трябва да посочва своите имена и телефон за контакт, както и да има готовността да свидетелства при установяване на административното нарушение.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com