Общината осигури възможност за провеждане на летни дейности за деца и ученици от Троян

viele bemalte bunte KinderhändeДеца и ученици ще имат възможност да участват в провеждането на летни занимания в периода 01.06. – 31.07.2016 г в троянските СОУ „Св. Климент Охридски“, НУ „Христо Ботев“, НУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Общински педагогически център. По искане на цитираните учебни заведения и извънучилищно педагогическо учреждение, кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова внесе предложение в Общински съвет Троян за организиране на летни дейности за деца и ученици в град Троян. Провеждането на летни занимания и отворените врати на учебните заведения в летния период, когато учебните занимания са прекъснати от ваканция или ремонтни дейности, е една добра практика както за улеснение на родителите, така и за осигуряване на постоянни занимания за децата и оползотворяване на тяхното свободно време. Директорите на съответните заведения заявиха желание и възможност училищата да провеждат занимания по интереси в сборни групи като осигурят: среда, съобразена с възрастовите особености, която да гарантира опазване на физическото и психическото здраве на децата и учениците; учители за организиране на дейностите и провеждане на заниманията; целодневна организация, която включва и условия за отдих на децата. Проведените дейности ще бъдат финансирани от делегирания бюджет на съответното училище. Занимания за 40 деца на възраст от 6 до 9 години ще се организират в две полудневни групи и в Общински педагогически център, Троян. За периода от 1.06.2016 г. до 31.07.2016 г. за децата ще се подсигурят дейности в съответствие с интересите им. Общинските училища в гр.Троян ще използват базата си за дейности с деца и ученици за периодите, както следва: СОУ„Св.Климент Охридски” – от 01.06. до 15.07.2016 г., НУ„Христо Ботев” – от 01.06. до 31.07.2016 г., НУ„Св. Св. Кирил и Методий” – от 06.06. до 31.07.2016 г., Общински педагогически център, Троян – в периода от 1.06. до 31.07.2016 година. За доброто протичане на заниманията ще се грижат специалисти – педагози, съобразно възрастта на децата и учениците в групите. Станислава Цукева, Община Троян

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com