Обработка против комари ще се извърши на 20 юли в Община Ловеч

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности е изпратено до кмета на Община Ловеч, от което става ясно, че на 20.07.2022 г. ще се извърши имагоцидна обработка срещу комари по улици в централната градска част и жилищни квартали, междублокови пространства, паркове, зелени площи, места за отдих и др. Третирането ще се извърши с препарат/биоцид – Цитрол 10/4 УЛВ. Разходна норма 8 мл./ дка.


АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Циперметрин – 10 г./100 г., CAS № 52315 – 07 – 8, ES №257 – 842 – 9; Пиперонил бутоксид 4 г./100 г., CAS № 51 – 03 – 6, ES № 200 – 076 – 7. Разрешение за предоставяне на пазара: 0292- 2/29.09.2016 г. Начален час на обработка 21.00 часа.


На 20.07.2022 г. на територията на Община Ловеч (кметства и кметски наместничества, съгласно приложен списък) ще се извърши имагоцидна обработка комари в обекти за обществено предназначение. Третирането ще се извърши с препарат/биоцид – Айкън 10 КС. Разходна норма 20 мл/ дка. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Ламбда-цихалотрин – 9.71 g /100 g, CAS № 91465 – 08 – 6, ES № 415-130-7; Разрешение за предоставяне на пазара: 0061 – 7/12.02.2015 г.


Начален час на обработка 21.00 часа.


При лоши атмосферни условия – дъжд, силен вятър и др. фирмата, извършваща услугата, запазва правото си да промени графика на обработките.


Списък за 20.07.2022 г.  за извършване на обработка против комари от Д.Д.Д. – 1 ООД на територията на Община Ловеч, съгласно договор.


Гр. Ловеч, с. Александрово, с. Баховица, с. Брестово, с. Владиня, с. Горно Павликени, с. Горан, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Дренов, с. Йоглав, с. Къкрина, с. Лисец, с. Скобелево, с. Славяни, с. Слатина, с. Тепава, с. Умаревци, с. Чавдарци.Община Ловеч, пресцентър


18.07.2022 г.
Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com