Областният управител участва в представянето на проект „Индекс на местната система за почтеност” Ловеч е с общ резултат 3.04 и се подрежда на 16 място от 28 областни центъра

Областният управител Ирина Митева участва в представянето на проект „Индекс на местната система за почтеност”.
Това е 3-годишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на ноември 2014 година благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Инициативата е израз на оценката на Асоциация „Прозрачност без граници”, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво.
Приоритет на проекта е развитие на капацитета на структурите на гражданското общество за мониторинг и оценка на дейността на институциите и социалните актьори на местно ниво, включване на гражданските организации в инициативи за трансфер на добри практики, свързани с принципите на доброто управление и противодействие на корупцията, повишаване на антикорупционния капацитет на местната администрация, чрез развитието и устойчиви антикорупционни политики и въвеждането на модели на добро управление, насърчаване на взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.
Инициативата се осъществява чрез три основни линии на дейност – оценка на капацитета на местните публични институции и други актьори за прилагане на устойчиви антикорупционни политики, изработване на годишен Индекс на Местната система за почтеност, укрепване на почтеността на местните общности – развитие на капацитета на местните власти за прилагане на дългосрочни устойчиви антикорупционни политики и застъпничество за реформи в местните антикорупционни политики.
В резултат на прилагането на методологията за мониторинг е съставена комплексна оценка – Индекс на местната система за почтеност. Той ще позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и социални актьори на местно ниво – общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, неправителствени организации, съд и полиция.
Индексът за 2015 г. е съставен въз основа на детайлно разработен набор от показатели, по които са изследвани институциите във всичките 28 области на страната.
Дейностите по проекта се осъществяват в сътрудничество с широка мрежа от неправителствени организации, работещи в съответните региони, които са партньори на Асоциация „Прозрачност без граници” при осъществяването на инициативата. За Ловеч това е „Мисия Иновации Гражданство” МИГ.
От представения Индекс на местната система за почтеност Ловеч заема междинно място в класацията, като отличници са Бургас, София, Стара Загора. Това се дължи на междинните оценки на дейността на Областен управител, Кмета, местната администрация, политическите партии и медиите. Основен положителен принос за това представяне има работата на Общинския съвет и на съдилищата. При оценката на Общинския съвет конкретен принос имат показателите за капацитет, и по-конкретно независимост при отстояване на неговите решения. Оценката за сравнително добрата оценка на съдилищата се дължи на неговата роля при правораздаване по делата за корупция. За да бъде допълнително развит потенциала на Местната система за почтеност е необходимо да бъде засилена ролята на местния бизнес и на неправителствените организации. Препоръчително е да се преосмисли необходимостта от създаването на институция местен обществен посредник.
Цялото изследване може да се проследи http://lisi.transparency.bg/?type=1&o=OB.

1 2 3  5  64

DSCI0390 DSCI0392 DSCI0393

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com