Областният управител участва в заседание на РСР на СЗР Областният управител Ирина Митева участва в двудневно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него.

__________Форумът се проведе във Враца и бе ръководен от  Малина Николова – председател на РСР на СЗР и областен управител на област Враца, а в него участваха още представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на „Географика“ ООД, както и представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник – председател на Съвета за периода от 1 януари до 30 юни 2016 г. е избран Георг Спартански – кмет на община Плевен.
Представител на „Географика“ ООД представи Методически указания за изготвяне на Национална концепция за пространствено развитие, Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 2, Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 3 и Концепция за пространствено развитие на община. По време на работната среща бе актуализиран съставът на представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г.
__________ 1Пред членовете на Съвета беше представена Програма за трансгранично сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г. и информация за планираните процедури по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. съгласно Индикативната годишна работна програма за 2016 г.
На заседанието бяха определени представители на РСР на СЗР, с които да се осъществява контакт и предоставя информация във връзка с изпълнението на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.
Председателят на Съвета запозна членовете с получената от Министерски съвет  информация относно осигуряване на съфинансиране и оборотни средства за изпълнение на проекти на областните администрации по Трансгранични, Транснационални и Оперативни програми, по които те са бенефициенти.
Членовете на Регионалния координационен комитет към РСР на СЗР обсъдиха и приеха промени във Вътрешните правила за работата на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северозападен район към месец декември 2015 г.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com