Областният управител се срещна с украински граждани

Среща с украински граждани, настанени в Ловеч, проведе вчера областният управител Виктор Стойчев. На нея бяха подробно разисквани въпроси, свързани с пребиваването им у нас, основно получаването на регистрация за временна закрила и правата, които този статут им дава. Участваха директорите на Регионалната здравна инспекция д-р Росица Милчева, на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Снежанка Алексиева, на Бюро по труда – Ловеч – Ирина Митева, на дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“ в община Ловеч д-р Димитър Димитров, началникът на група „Миграция“ към ОДМВР Татяна Петрова, както и ръководителите на двата центъра за подкрепа на областно ниво – към БЧК – Цветомира Георгиева, и към социалната услуга на община Ловеч Център за обществена подкрепа, изпълнявана от сдружение „Граждански инициативи“ – Весела Цанкова.


Областният управител увери украинските граждани, че ще бъде обърнато внимание на всеки персонално и помоли чрез присъстващите информацията да стигне до тяхната общност. Насърчаваме регистрацията на временна закрила, за да имате право на настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, на работа и професионално обучение, на медицинско обслужване и социално подпомагане, на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата, каза Стойчев. На срещата от институциите, ангажирани с това, отговориха на всеки поставен въпрос.


Към вчерашна дата издадените регистрационни карти на чужденец за временна закрила в област Ловеч са 135, 84 от които в община Ловеч. Обявени са от работодатели 42 свободни работни места в бюрата по труда в Ловеч (29), Троян (8) и Тетевен (5), продължават срещите с работодатели и с украинските граждани за проучване на нагласите им за работа. Еднократна социална помощ в размер на 375 лв са получили 37 семейства, от които 32 в община Ловеч.


На срещата бе обяснено, че всеки украински гражданин, пребиваващ на територията на област Ловеч, до 15 април може да получи регистрация за временна закрила – в областта са разкрити четири пункта за това. След тази дата влезлите още в края на февруари у нас вече ще са със статут на туристи и няма да може да се възползват от помощта от държавата. Документът за временна закрила, издаден на украинци в България, важи само за нашата страна, те обаче може да се преместят в друга европейска държава, където ще имат възможност да се пререгистрират и да се ползват от правата, които съответната държава дава на хората под временна закрила.


Украински граждани с български произход, удостоверен в акта за раждане, и ако имат сключен трудов договор за минимум шест месеца, може да кандидатстват за продължително или постоянно пребиваване в България. Самото българско гражданство се разрешава от Министерството на правосъдието.


Хората, които все още са без документи и личен номер на чужденец, се насочват за медицинско обслужване към центровете за спешна помощ. С получаването на временна закрила се гарантира базово медицинско обслужване, заплащано от държавния бюджет.


Регламентиран е и приемът на деца и ученици от Украйна в детска градина или училище. Заявления се подават в Регионалното управление по образованието в Ловеч, като са изяснени необходимите медицински документи за приема.


Заявление-декларация се подава и в дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване и за социални помощи – еднократна социална помощ, еднократна социална помощ за издаване на лична карта, месечна социална помощ, целева помощ за отопление. За получаване на социална помощ, ако лицето е безработно, трябва да се регистрира в Бюрото по труда в тримесечен срок от издаване на разрешението за пребиваване в България. А за да придобие право на месечна социална помощ, е задължително отработването на четири часа общественополезен труд за период от 14 дни всеки месец.


Община Ловеч ще подпомогне финансово всеки украински гражданин, настанен на територията на общината в частно жилище и притежаващ документи. След подаване на заявление ще може да получи 250 лв, набрани от дарения по сметка на общината, като този акт няма да е еднократен, стига да няма други чакащи. Отделно от това ще бъде осигурена възможност учениците от Украйна, които ще тръгнат на училище, да изучават български език.


Подкрепа, включително и психологическа, украинските граждани получават и в момента от двата центъра за подкрепа – към БЧК и Центъра за обществена подкрепа в Ловеч. Помощта от там ще продължи, докогато има нужда от нея, не само с предоставяне на хранителни продукти, дрехи, обувки, хигиенни и санитарни материали, а и за комуникация с институциите по всякакви въпроси. От днес към доброволците в информационния център към  БЧК – Ловеч, е привлечено украинско момиче, владеещо три езика. От БЧК съобщиха още, че със съдействието на структурата им в Троян и община Троян пет жени вече са наети в местни фирми там, следващата седмица се очаква още четири да започнат работа.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com