Областният управител се запозна с изпълнението на проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация” Областният управител Ирина Митева се запозна с изпълнението на дейностите по един от стратегическите проекти на администрацията на МС - „Интегрирана информационна система на държавната администрация” /ИИСДА/, съобщиха от Областна администрация - Ловеч.

Те бяха представени на финална пресконференция в Гранитна зала на Министерски съвет.
Проектът, стартирал през февруари 2013 г., е осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
Съветникът в политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация – Божидар Божанов, каза, че ИИСДА е ключова с оглед бъдещото развитие на други системи на държавната администрация.
С изграждането на ИИСДА е създадена стабилна основа за реализиране на политики в областта на държавната администрация и управлението на човешките ресурси на база актуални и обективни данни за състоянието, подчерта Румяна Русева, ръководител на проекта. ИИСДА представлява единен източник на информация за: ръководителите и техните функции, организацията на работа, предоставяните административни услуги, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация. Точна и навременна информация може да бъде получавана по всяко време, за всяка една административна структура в България, която разкрива обективната картина на състоянието ѝ, което  дава възможност да се сравни за етапа от развитие, което е достигнала спрямо останалите администрации. Информацията е стандартизирана, проследима във времето, лесно модифицируема в съответствие с провежданите политики и промените в нормативната уредба. Стандартизацията на данните позволява ефективна отчетност и анализ на дейността на администрацията за нуждите на управленски решения, за стимулиране на организационното развитие на административните структури.
ИИСДА позволява еднократно въвеждане на данни, които свободно могат да се преизпълват в системи, които биха поискали това. Данните могат да се ползват и от всички други канали на предоставяне на информация – Единния портал за достъп до електронни административни услуги, специализирани портали, информационни табла, киоски, мобилни портали. Това осигурява възможност за автоматично обновяване на информацията на тези страници. В ИИСДА са обединени: Административният регистър (АР), Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО), Информационната система за попълване на отчетите за дейността и състоянието на администрацията (ИСПОДСА) и Списъкът с унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). ИИСДА ще работи във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).
ИИСДА осигурява повече публичност, дава възможност за наблюдение и контрол върху организацията и дейностите на държавната администрация, подпомага вземането на информирани управленски решения. За първи път на широката общественост е предоставена възможност за преглед на исторически справки  за  администрациите на изпълнителната власт. След направената инвестиция по проекта не се изисква допълнителен финансов ресурс от администрациите за нейното поддържане. Системата е уеб базирана и попълването на информация в нея за всяка отделна административна структура се извършва чрез отдалечен достъп на служителите. От администрациите се изисква създаване на добра организация и определяне на подходящи служители, които ще попълват и поддържат информацията в ИИСДА.

DSCI0299 DSCI0301 DSCI0310 DSCI0311 DSCI0312

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com