Областният управител свиква епизоотичната комисия заради сигнал за нерегламентирано загробване на мъртви патици в Йоглав

new


След подаден сигнал в областната администрация за големи количества загробени мъртви патици и изхвърляне на тор в нерегламентирани сметища в близост до птицевъдни обекти в с. Йоглав, община Ловеч, областният управител свиква заседание на епизоотичната комисия на 1 юли. Преди това в срок до 30 юни Виктор Стойчев възлага на компетентните органи да извършат проверка по сигнала и да изразят становище.
Писмото му с това искане е изпратено до Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, РИОСВ – Плевен, ОДБХ – Ловеч, РЗИ – Ловеч, ОД „Земеделие“ – Ловеч, ОДМВР – Ловеч, РДПБЗН – Ловеч, и кмета на община Ловеч.
Поисканите действия по компетентност са с цел ограничаване на рисковете за околната среда и предотвратяване на съществуващата опасност от замърсяване на водоизточниците в района.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com