Областният управител препоръчва на кмета на Ловеч да прецизира заповедта си за забрана на брането на липов цвят в частта за лични нужди

Да се прецизира текстът на заповедта на кмета на община Ловеч, забраняваща брането на липов цвят, в частта й за бране от добросъвестни граждани за лични нужди, препоръчва областният управител Виктор Стойчев. Според заповедта за забрана на брането на липов цвят от единични дървета в парковете, зелените площи, вътрешнокварталните градинки, междублоковите пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи, общинска собственост, на територията на община Ловеч бране може да се извършва в случаите на издадено актуално разрешително. Съгласно Закона за лечебните заведения ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително, но то не се изисква при събиране на билки за лични нужди, изтъква областният управител. Затова според него със заповедта в тази й част се ограничава брането на липов цвят за лични нужди. В тази връзка е и получен в областната администрация сигнал от Данчо Заверджиев.


Стойчев отчита обществения интерес от издаването на подобна заповед, както и краткия срок на нейната актуалност, поради което няма да предприема действия за отмяната й. Заповедта е в изпълнение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на Ловешката община, в която има разпоредба за забрана изсичането и кастренето на дървета и храсти при брането на диворастящи плодове, липов цвят, билки, като е предвидена и глоба от 50 до 500 лв за нарушителите.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com