Областният управител предаде Кожарския на Ловчанския митрополит

Сградата на бившето училище ще функционира като духовно-просветен център


Днес областният управител инж. Светослав Славчев предаде ключовете на бившия Кожарски техникум на Ловчанския митрополит Гавриил. Сградата ще функционира като духовно-просветен център. Със заповед областният управител учреди безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на Ловчанската света митрополия на имота на ул. „Хан Кубрат“ 1, който е с площ от 8950 кв. м заедно с построените в него осем сгради. Днес инж. Славчев и митрополит Гавриил сключиха и договора за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота, частна държавна собственост.


Министерският съвет даде съгласие за това през март 2021 г., като одобри допълнителни разходи по бюджета си в размер на над 870 хил. лв за ремонтни дейности, които възложи на областния управител. Извършен бе основен ремонт на предназначената за образование сграда в имота (застроена площ 546 кв. м и разгъната застроена площ 2163 кв. м). Тя е строена за кожарски техникум в периода 1939-1942 г., била е на два етажа, като през 60-те години на миналия век е надстроена с трети. В нея се помещаваше Професионалната гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийка и Маринчо Караконови“, но след обединяването й с Професионалната гимназия по икономика, търговия и услуги през 2016 г. имотът не се ползва по предназначение за провеждане на учебни занятия. Не са и извършвани ремонти и преустройства.


Областната администрация възложи за сградата изготвяне на технически паспорт и доклад за обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийна характеристика. Подготвена бе документация, организирана обществена поръчка, избран изпълнител и подписан договор за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Възложено бе проектиране и изпълнение с отделно строително разрешение на ново сградно канализационно отклонение за включване на имота към градската канализационна мрежа.


В средата на декември миналата година инвестиционният проект бе внесен за одобрение и бе издадено разрешение за строеж.


С проектното решение бе направено ново функционално разпределение на помещенията, привеждане на обекта в съответствие с изискванията за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда, включително за хора с увреждания, и в съответствие с нормите за осигуряване на безопасност при пожар.


Извършен бе ремонт на покрива, топлинно изолиране на стените, монтаж на топлоизолационна система, сменена е дограмата, подменена е изцяло електрическата инсталация, монтирана е заземителна и мълниезащитна инсталация. Изградена е нова вътрешна отоплителна инсталация, захранена от нова котелна инсталация. В помещенията на първия и втория етаж дървените подови настилки са заменени с ламинат и винил, ремонтирани са всички санитарни възли, подменени са старите интериорни врати. Поради необходимост от втори изход е монтирано външно открито стълбище за евакуация.


Изпълнението на всички СМР бе контролирано от фирма, осъществяваща по договор строителен надзор, като бяха съставени всички необходими документи и обектът бе въведен в експлоатация в края на септември.


Областният управител предостави днес имота на дядо Владика за осъществяване на дейности с нестопански характер, свързани с функционирането на духовно-просветен център на Ловчанската митрополия за религиозно ограмотяване, духовно усъвършенстване и разпространение на християнските ценности. Оттук насетне съгласно договора между двете институции за имота отговаря ползвателят.


Тук от следващата учебна година ще се премести частното училище „Св. Седмочисленици“ след преобразуването му от начално в основно, като тогава вече ще има и пети клас.


„На добър час – пожела областният управител, – и нека това е първата стъпка към бъдещите успехи на училището!“


„Благодаря от името на духовенството и християните и на просветното общество в Ловеч за доброто дело – изтъкна Ловчанският митрополит, – благодаря за усърдието на областния управител, че го доведе докрай, на сътрудниците в областната администрация, които много компетентно следяха ремонта. Благодаря на община Ловеч за доброто отношение към нашата идея. Вярвам, че оттук децата ще излизат добре подготвени и с висока нравственост.“


На церемонията по приемственост присъстваха ученици, учители, родители, директорът на училището Иванка Хинкова, и.д.началникът на РУО – Ловеч, Иваничка Буровска, зам.-кметът Венцислав Христов.

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com