Областният управител получи доклад за извършена финансова инспекция на РЗИ – Ловеч за 2014 г. Областният управител Ирина Митева получи от освободения вече директор на РЗИ - Ловеч, д-р Цветолюба Генкова доклад за извършена финансова инспекция за 2014 г.

______________ ________В придружаващото писмо се казва: „Предметният обхват на финансовата инспекция се отнася за 2014 г. и включва проверка за законосъобразност на отчетените разходи на бюджетни средства за строителство, доставка и услуги. Практически, след обединяването на РЦЗ и РИОКОЗ в началото на 2011 г., одитираната 2014 г. е единствената, през която са усвоявани бюджетни средства в по-значителни размери, предвид обществените поръчки за два санитарни автомобили и тяхното медицинско оборудване и ремонтните дейности на част от сградата на РЗИ с цел прибиране на „Дирекция „Медицински дейности” от сградата на Областна администрация”. Д-р Генкова уточнява, че изпраща документа, за да информира Областен управител „относно финансовата дисциплина, на която съм държала през целия 13-годишен период на заеманата от мен длъжност”.
Както е видно от сайта на АДФИ, по време на инспекцията е извършена проверка за законосъобразност на отчетените през 2014 година разходи за строителство, сключените договори и плащанията по тях, на отчетените разходи за доставки и сключените договори и плащанията по тях, както и на разходите за услуги във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.
Стойността на проверените общо три обществени поръчки е в размер на 103 573 лв. без ДДС.
От справка на сайта на АДФИ и доклада става ясно, че е установено само едно нарушение, за което обаче не е съставен акт, поради липсата на административнонаказателна разпоредба в Закона за обществените поръчки.
Други нарушения във финансовото управление на РЗИ не са установени.
Освободената наскоро д-р Цветолюба Генкова вече работи в Министерство на здравеопазването.

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com