Областният управител подкрепи предложението на „Електрохолд“ в професионалните училища в Ловешко да се обучават кадри за енергетиката

На проведената вчера в Ловеч среща на висшия мениджмънт на групата „Електрохолд“, доскоро ЧЕЗ, с областния управител и представители на местните власти бе поставен въпросът за обучението на кадри за сектора на енергетиката в професионалните училища. Досега  въпреки опита за въвеждане на дуално образование и привличането на стажанти и стипендианти, сериозен резултат няма. Затова бе поискано съдействие от общините за разкриване на паралелки с изучаване на нужните елспециалности. Тъй като мрежите ще се развиват и променят към дигитални, ще са нужни нови експерти за работа с нови устройства и програми, затова е необходимо да се привлече интересът на децата още в училищата, като им се представи тази професия с бъдеще за региона и страната, коментира областният управител, подкрепяйки напълно предложението.


Виктор Стойчев изрази удовлетвореност от срещата, която определи като изключително конструктивна. С представителите на общините и на областната администрация бяха обсъдени извършени и предстоящи ремонти, причини за аварии, забавена реализация на проекти и въвеждане в експлоатация, необходимост от повече инвестиции и от сътрудничество на местно ниво. От „Електрохолд“ уведомиха, че при спад на напрежението в мрежата в населени места, особено в празнични дни, в сигналите следва да се посочва точен адрес, за да може да се монтира анализатор на напрежението и се проследи причината. Препоръчаха гражданите да бъдат уведомени, в случай че ползват уреди, превишаващи заявената и договорена мощност, да подадат искане за увеличаване на мощността. Коментирано бе още предвид нарасналия брой въведени фотоволтаични инсталации, че е необходимо съдействие за промяна в нормативната уредба срещу хаотичното присъединяване на нови ВЕИ, без да е извършен анализ за територията.


От „Електроразпределителни мрежи Запад“ увериха, че е създадена организация в следващия есенно-зимен сезон да няма затруднения в селищата на областта. Вече е готов графикът за кастрене на високата растителност при мрежите с ниско напрежение, който ще бъде изпратен в писмена форма до общините, като остава отворен въпросът за изнасяне на изсечения материал. От общините Троян и Априлци предложиха отпадъците от кастренето на растителността да бъдат извозвани до сепариращата и компостираща инсталация на територията на община Троян, където да бъдат оползотворявани в производството на компост, а от община Луковит – да се извозват до регионалното депо за отпадъци в Луковит.


Сред приоритетите на “Електрохолд” акцент е и електронното обслужване. Над 90% от услугите са достъпни от център за обслужване на клиенти или чрез електронен подпис. Офисът в Луковит обаче ще бъде закрит заради липса на посещения, част от услугите ще се изпълняват от офиси на партньори. Потребителите ще бъдат насочвани към Плевен или Ловеч, както и към електронните услуги в сайта на дружеството. Ще има възможност да се организират периодично мобилни приемни. В Тетевен центърът за обслужване на клиенти е преместен на нов адрес.


На срещата бе представен като път на развитие с по-високо ниво на управление  дистанционно управляемата мрежа в гр. Априлци, единствена на територията, обслужвана от компанията. В Ловеч са монтирани „умни“ ел. табла с дистанционен отчет, като новите измервателни устройства се явяват ново ниво на услуга.


Срещата в Ловеч е част от серия срещи на ръководството на “Електрохолд” с представители на местните власти в Западна България. Виктор Стойчев адмирира политиката на групата за активна и и диалогична комуникация с кметовете на общини и областните управители на територията, която обслужва, и заяви готовност за нови срещи по конкретно възникнали въпроси, както е записано и в споразумението за партньорство, подписано вчера.

Lovech News Image

Сподели
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com